Over mij

Ik ben Cees-Jan Berman, 47 jaar oud, woonachtig in Goes en op dit moment voorzitter van de Goese atletiekvereniging AV'56. Daarnaast ben ik lid van de jeugdcommissie en geef ik sinds oktober 2017 training aan onze jongste atleten (Mini, C- en B pupillen). Dat is ook de reden dat ik me heb aangemeld voor de cursus Baanatletiektrainer (BBAT-3) van de Atletiekunie.

Toen ik 9 jaar oud was ben ik begonnen met atletiek. Ik deed in de winter mee aan alle crossen en 's zomers deed ik regelmatig mee aan baanwedstrijden en de competitie. Tot mijn 14e was ik een vrij gemiddelde atleet. Ik kon alle onderdelen wel redelijk, maar blonk nooit ergens in uit. Heel af en toe won ik wel eens een bronzen medaille, maar dat was eigenlijk alleen als de echte toppers een keer afwezig waren. Door mijn train(st)ers en de samenstelling van de groep had ik er wel heel veel plezier in en ging graag naar trainingen en wedstrijden.

Tijdens mijn puberteit ging mijn lichaam zich wat anders ontwikkelen en opeens bleek ik over "snelle spiervezels" te beschikken en dus aardig te kunnen sprinten. Door veel en gericht te trainen maakte ik in die periode veel progressie en op mijn 15e werd ik Nederlands kampioen 100 meter bij de C-junioren.

Het jaar daarna overleed mijn vader. Helaas was er binnen de vereniging niemand die mij heeft geprobeerd te begeleiden of ondersteunen en zelf maakte ik in die periode de verkeerde keuzes die mijn prestaties niet ten goede kwamen. Zo rond mijn 17e was het dan ook een eind klaar met de atletiek.

De jaren daarna heb ik diverse andere sporten gedaan, maar allemaal op recreatief en bedenkelijk niveau. Op mijn 44e heb ik de atletiek weer opgepakt en ben weer serieus gaan trainen op de sprint. Dat jaar won ik brons op de 100 meter tijdens het NK Masters en na nog een jaar hard trainen werd ik na 30 jaar weer Nederlands kampioen op dit nummer. In datzelfde jaar werd ik ook Nederlands kampioen op de 60 meter indoor.

Door mijn ervaringen zoals hierboven omschreven heb ik een aantal dingen geleerd over atletiek. De belangrijkste is dat je als trainer/coach moet zorgen dat (jeugd)atleten plezier hebben in atletiek en dat winnen of verliezen helemaal niet zo belangrijk is. Als dat in het kind zelf zit komt het er toch wel een keer uit, zolang jij er maar voor zorgt dat ze niet afhaken omdat ze het plezier of hun motivatie kwijtraken.
Daarnaast ben je als trainer ook in bepaalde mate een vertrouwenspersoon, een stimulator en rolmodel voor de jonge atleten. Zolang je dat in acht neemt, komt de rest vanzelf. Of het komt niet, maar dat is ook prima. Zolang de atleten het maar naar hun zin hebben en lekker met elkaar kunnen genieten van deze mooie en veelzijdige sport.


button intake button evaluatie

button terug naar top
 

Jaarplan

Doel van het jaarplan

Als trainer van de Mini, C- en B-pupillen overzicht houden op de doelstelling en invulling van de trainingen en het stimuleren van deelname aan geschikte wedstrijden, zodat de pupillen zich ontwikkelen volgens de leerlijnen van de Atletiekunie in samenwerking met het NOC-NSF.

Het belangrijkste punt hierbij is dat de jonge atleten zich zo breed mogelijk ontwikkelen en alle benodigde basisvaardigheden krijgen aangereikt. Op motorisch gebied zijn dat uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid, techniek, behendigheid en lenigheid. Daarnaast is het jaarplan zo ingedeeld dat de atleten alle leeftijd gerelateerde basisvaardigheden op het gebied van lopen, springen en werpen krijgen aangeboden. Het uitgangspunt hierbij is het "piramidemodel"; hoe breder de basis, hoe hoger de top.

Long Term Athlete Development (LTAD)

Het NOC-NSF sluit zich aan bij een internationaal netwerk van experts op het gebied van topsportontwikkeling in een brede context. Het doel hiervan is niet alleen het opleiden van talenten, maar vooral het kweken van een klimaat waarin iedereen levenslang plezier kan beleven aan zijn of haar favoriete sport, op zijn of haar gewenste niveau. Het meerjaren opleidingsplan is een richtlijn voor sporters en begeleiders waarin staat omschreven hoe een talent zich optimaal kan ontwikkelen en desgewenst kan doorgroeien tot topsporter. Maar ook als de top niet wordt gehaald, biedt een juiste ontwikkeling ieder mens de mogelijkheid om een levenlang optimaal van sport te genieten.

Klik hier voor de volledige tekst van het jaarplan.

Schematisch Jaarplan 2018 voor de Mini-, C- en B-pupillen

WEEK KERN 1 KERN 2 LOCATIE
W1 Spel Estafette zaal
W2 Uithouding Balwerpen zaal
W3 Sprint Hoogspringen zaal
W4 Slingeren Verspringen zaal
W5 Horden Uithouding zaal
W6 Ver Spel zaal
W7 Hurkhoog Kogel zaal
W8 vakantie zaal
W9 Slingeren Hoog zaal
W10 Estafette Vortex zaal
W11 Balwerpen Sprint zaal
W12 Verspringen Kogel zaal
W13 Hoogspringen Horden zaal
WEEK KERN 1 KERN 2 LOCATIE
W14 pasen baan
W15 Hurkhoog Vortex baan
W16 Mila (lopen) Kogel baan
W17 Sprint Spel baan
W18 meivakantie baan
W19 Sprinten Verspringen baan
W20 Vortex Hurkhoog baan
W21 Kogelstoten Estafette baan
W22 Hordenlopen Slingeren baan
W23 Verspringen Mila baan
W24 Hoogspringen Uithouding baan
W25 Sprint Kogelstoten baan
W26 Balwerpen Estafette baan
WEEK KERN 1 KERN 2 LOCATIE
W27 Vortex Mila baan
W28 Hurkhoog Spel baan
W29 Uithouding Spel baan
W30 Horden Spel baan
W31 Slingeren Spel baan
W32 Sprint Spel baan
W33 Hoogspringen Spel baan
W34 Verspringen Mila baan
W35 Kogelstoten Horden baan
W36 Balwerpen Estafette baan
W37 Vortex Hurkhoog baan
W38 Uithouding Spel zaal
W39 Sprint Verspringen zaal
WEEK KERN 1 KERN 2 LOCATIE
W40 Hoogspringen Balwerpen zaal
W41 Slingeren Spel zaal
W42 herfstvakantie zaal
W43 Kogelstoten Estafette zaal
W44 Vortex Uithouding zaal
W45 Hurkhoog Horden zaal
W46 Slingeren Uithouding zaal
W47 Balwerpen Spel zaal
W48 Hoogspringen Sprinten zaal
W49 Horden Balwerpen zaal
W50 Hurkhoog Uithouding zaal
W51 Spel Spel zaal
W52 kerstvakantie zaal


Trainingstijden

C- en Minipupillen  -  Maandag 16.30 - 17.30 uur
B-pupillen  -  Maandag 17.30 - 18.30 uur
button terug naar top

PvB 3.2

Wedstrijdbegeleiding
(klik om te openenen)

Bekijk beoordeling PB

PvB 3.3

Organisatie Jeugdkamp
(klik om te openenen)


Mijn atleten

Dit seizoen geef ik training aan de Mini-, C- en B-pupillen. Voor mijn trainingsbeoordelingen in het kader van de BBAT-3 cursus maak ik gebruik van de B-pupillen, deze worden dan ook in het overzicht hieronder vermeld.
In het overzicht staan de beste prestaties van de individuele atleten tot nu toe op verschillende onderdelen. Naast het onderdeel kogelstoten (nieuw voor de B-pupillen) heb ik tevens de beste prestatie met balwerpen van vorig jaar vermeld en naast de 1000 meter (ook nieuw voor B-pupillen) de beste prestatie op de 600 meter van vorig jaar toen ze nog C-pupil waren. Dit om eens te kijken hoe dit zich tot elkaar verhoudt.

Daarnaast heb ik nog een score vermeld op basis van verschillende eigenschappen zoals ik die als trainer ervaar tijdens trainingen en wedstrijden. Deze score is aangeduid in sterren (1-5).
Ik ben geen bewegingswetenschapper of orthopedagoog, dus deze beoordeling is niet onderbouwd en alleen gebaseerd op mijn subjectieve waarneming. Er moeten dus vooral geen conclusies aan verbonden worden.

In verband met de privacy worden er geen achternamen vermeld. Ik vond het wat ver gaan om fictieve namen te gebruiken :-)

Naam PR 40m PR Ver PR Bal (C) PR Kogel PR Hoog PR 600m (C) PR 1000m motoriek motivatie oplettendheid fanatisme
Abel 7.19 sec 3.31 m 20.45 m 4.65 m 1.05 m 2.24 min 3.59 min **** *** ** *****
Florian 7.75 sec 2.84 m 10.56 m 3.85 m 0.90 m 2.46 min 4.27 min *** **** ** ***
Rens 7.45 sec 2.85 m 16.13 m 3.78 m 0.90 m 2.36 min 4.23 min *** *** ** ***
Sam 8.3 sec 2.26 m 12.68 m 3.49 m - m 2.59 min 5.15 min *** *** ** **
Dani - sec - m - m - m - m - min - min *** *** *** ***
Anouk 7.06 sec 3.05 m 16.97 m 5.45 m - m 2.35 min 4.31 min *** **** **** *****
Mirthe 8.2 sec 2.25 m 10.05 m 3.73 m - m 2.42 min 4.45 min *** ***** ***** ***
Mare 7.7 sec 2.76 m 14.98 m - m - m 2.39 min - min ***** ***** ***** *****
Jet 6.96 sec 3.39 m 17.09 m 4.16 m 1.00 m 2.37 min 5.07 min ***** ***** *** *****
Fayenne 7.45 sec 3.18 m 11.05 m 3.42 m - m 2.48 min 4.42 min *** **** ***** ***
Femke 8.29 sec 2.93 m - m 3.23 m - m - min 5.32 min *** ***** ***** ***

Laatste update: zaterdag 12 mei 2018
(N.a.v. ZK Pupillen - Terneuzen)


button analyse button ontwikkeling


button terug naar top
 

Trainingen

(klik op een training om de volledige inhoud hiervan als PDF te openen)

datum locatie onderdelen opmerkingen
22 januari zaal kracht & uithouding Niet beoordeeld door PB
29 januari zaal werpen & hordenlopen Niet beoordeeld door PB
5 februari zaal verspringen & trefbal Niet beoordeeld door PB
12 februari zaal hurkhoog & biathlon estafette Niet beoordeeld door PB
14 februari baan sprinttraining D-junioren Bekijk beoordeling PB
26 februari zaal hoogspringen & fietsband slingeren Bekijk beoordeling PB
12 maart zaal sprinten & balwerpen Bekijk beoordeling PB
19 maart zaal balwerpen & verspringen scoreformulier spel
26 maart zaal hordenlopen & hoogspringen Bekijk beoordeling PB
datum locatie onderdelen opmerkingen
9 april baan vortex & estafette Bekijk beoordeling PB
11 april baan specialisatie sprint Bekijk beoordeling PB
16 april baan kogelstoten & mila Bekijk beoordeling PB
7 mei baan sprinten & verspringen Bekijk beoordeling PB
14 mei baan hurkhoog en vortexwerpen Bekijk beoordeling LC
21 mei baan kogelstoten & estafette  
28 mei baan hordenlopen & fietsbandslingeren  
4 juni baan balwerpen & mila  
11 juni baan hoogspringen & uithoudingsvermogen  

Trainingsomgeving B-pupillen AV'56

1. Wintertraining

Van eind oktober (na de herfstvakantie) tot eind maart (begin van de zomertijd) trainen de jongste pupillen in de zaal. Bij de wintertraining ligt de nadruk wat meer op uithoudingsvermogen en coördinatie, maar uiteraard kan er in de zaal ook gewoon getraind worden op werpen, springen en lopen.

1.1. Locatie en tijd

De B-pupillen trainen op maandagavond van 18.00 tot 19.00 uur in de gymzaal aan de Reigerstraat in Goes (naast de Kohnstamschool). Dit is een gymzaal van 12 bij 20 meter, met aan éen zijde een materiaalhok.
Er zijn 2 kleedkamers (jongens en meisjes) die voorzien zijn van een toilet en doucheruimtes.

1.2. Materialen

In de gymzaal zijn alle "standaard gymnastiek materialen" aanwezig, zoals: De specifieke atletiekmaterialen zoals ballen voor balwerpen, hoogspringmaterialen, vortexen, medicineballen, hordes, etc. zijn niet aanwezig. Per training zal dus gekeken moeten worden welke specifieke materialen er van de atletiekbaan moeten worden meegenomen.

1.3. Afspraken en regels

Om de training zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maar de atleten wel de mogelijkheid te geven plezier te maken zijn de volgende afspraken gemaakt: Bij ongewenst gedrag waarschuwt de trainer 2x, bij de 3e keer 5 minuten aan de kant zitten om erover na te denken.

1.4 Veiligheid

In de materiaalruimte is een EHBO-kist aanwezig.
Behalve de trainer is er altijd minimaal 1 assistent train(st)er aanwezig. Als een kindje hulp nodig heeft (gevallen, bloedneus, overgeven, enkel verzwikt, boos, verdrietig, etc.) neemt de assistent(e) hem of haar even apart, zodat de training gewoon kan doorgaan en de groep niet alleen wordt gelaten.

De onder 1.3 genoemde basisregel "niet aan elkaar zitten" is vooral bedoeld voor het creëren van een veilige omgeving. Op deze leeftijd is nog niet echt sprake van seksueel ongewenst gedrag, maar kinderen kunnen het wel als heel vervelend ervaren als andere kinderen aan ze zitten. Sommige kinderen zijn assertief genoeg om dit zelf op te lossen, maar er zijn ook kinderen die hier moeite mee hebben. Aangezien atletiek geen contactsport is, is het dus vrij eenvoudig om af te spreken dat er geen lichamelijk contact mag zijn.

Ook (of vooral) de train(st)ers moeten zich hier bewust van zijn. Behalve een "high five" als beloning mag er verder geen enkel lichamelijk contact zijn met de atleten. Sommige jeugdige atleten vinden het nog wel eens leuk om op de rug van een trainer te klimmen, met de trainer te stoeien of zich aan hem/haar vast te klampen, maar het is belangrijk om rustig en vriendelijk uit te leggen dat dit niet de bedoeling is. Een bepaalde beweging of (onbedoelde) aanraking kan altijd verkeerd worden uitgelegd en dat moet te allen tijde worden voorkomen.

Bij pupillen moet je als trainer nog wel eens een iemand troosten. Dit wordt bij voorkeur gedaan door de vrouwelijke assistent trainsters en altijd in het zicht van andere aanwezigen (trainer, atleten, ouders die zitten te kijken).
Ook EHBO vindt bij voorkeur plaats in het zicht van anderen, maar helaas is dit niet altijd mogelijk en zal er gebruik gemaakt moeten worden van de kleedkamer. Zorg in ieder geval dat de kleedkamerdeur ALTIJD open blijft en beperk lichamelijk contact tot het absoluut noodzakelijke voor de behandeling. Houdt daarnaast het verblijf in de kleedkamer zo kort mogelijk.

1.5 Ouders en ander publiek

Alle trainingen zijn openbaar en we hebben niks te verbergen. Ouders zijn dus altijd welkom om te blijven kijken tijdens de trainingen. Zo kunnen ze zien wat we doen en dat we proberen hun kind(eren) op een leuke, veilige en respectvolle manier van atletiek te laten genieten. De enige voorwaarde is uiteraard wel dat de ouders de training niet verstoren door hardop te gaan zitten praten tijdens de uitleg of door het parcours te lopen.

2. Zomertraining

De zomertrainingen vinden van eind maart (begin zomertijd) tot eind oktober (herfstvakantie) plaats op de atletiekbaan van Sportpark Het Schenge in Goes.
De B-pupillen trainen op maandagavond van 17.30 tot 18.30 uur.

Bij de atletiekbaan zijn 2 kleedkamers (M/V) en een gezellige kantine.

Op het middenterrein van de 400 meter baan is een groot grasveld voor allerlei oefeningen en spelletjes en tevens is er een groot vak met kunststof ondergrond waar het hoogspringen en diverse werpnummer kunnen worden beoefend.

Naast de atletiekbaan is een groot park, die ook voor de trainingen gebruikt kunnen worden.

2.1 Materialen

In de materiaalruimte zijn alle benodigde materialen aanwezig. Naast de "gewone" materialen (pilonnen, speren, kogels, horden, startblokken, etc.) zijn er ook materialen voor de Athletics Champs aanwezig. Deze bevinden zich in de grijze kasten aan de rechterkant van de materiaalruimte.

2.2 Krachtruimte

AV'56 beschikt tevens over een krachthonk, waar diverse toestellen en materialen beschikbaar zijn voor krachttraining. Pupillen zullen uiteraard nog geen echte krachttraining volgen, maar het is wel goed om ze al een beetje kennis te laten maken met deze ruimte en sommige materialen.

2.3 Afspraken en regels

Tijdens de zomertrainingen gelden uiteraard dezelfde gedragsregels als tijdens de wintertrainingen.
Aan het begin van de training verzamelen we bij het podium, tegenover de kleedkamers.
Er worden geen materialen gepakt uit de materiaalruimte en ook de spullen die zijn klaargelegd voor de training mogen niet worden gebruikt.

Toiletbezoek (in de kleedkamer of de kantine) is natuurlijk altijd toegestaan, maar de atleten moeten wel even aangeven dat ze naar de w.c. zodat de trainer niet opeens iemand kwijt is.

2.4 Veiligheid

De uitgebreide EHBO-tas bevindt zich in de bestuurskamer achteraan de kantine. Deze zal aan het begin van de training klaar worden gezet bij het podium tegenover de kleedkamers. Voor de rest gelden dezelfde regels en aandachtspunten als tijdens de wintertrainingen.

2.5. Drinken tijdens de training

Alle atleten wordt gevraagd om een bidon met water (geen sportdrank!) mee te nemen naar de training. Deze bidons kunnen op het podium worden gezet. Tijdens de training geeft de trainer regelmatig aan wanneer er een korte drinkpauze is. Het is niet de bedoeling dat de atleten zelf te pas en te onpas wat gaan drinken, want dit gaat ten koste van de training.

2.6. Ouders en ander publiek

Voor de kantine is een terras met 2 grote picknicktafels. Vanaf hier hebben ouders die tijdens de training willen blijven een goed uitzicht over de hele baan, zodat ze de training kunnen volgen.
Als het wat frisser is of regent kunnen ouders binnen in de kantine gaan zitten. Ook daar hebben ze een goed uitzicht over de atletiekbaan.
button terug naar top
 

Wedstrijdkalender 2018 - Pupillen

datum wedstrijd plaats onderdelen tijden opmerkingen
ZAT 6 januari 2018 Wallenloop Goes Cross 12.15 uur aanwezig (inlopen) / 13.00 uur start Officieuze AV'56 nieuwjaarsreceptie
ZAT 13 januari 2018 Deltacross Westenschouwen Cross 12.15 uur aanwezig (inlopen) / 13.00 uur start Telt mee voor de Zeeuwse Crosscompetitie
ZAT 27 januari 2018 Scheldesportcross Westdorpe Cross 12.15 uur aanwezig (inlopen) / 13.00 uur start Telt mee voor de Zeeuwse Crosscompetitie
ZAT 10 februari 2018 Grevelingencross Bruinisse Cross 12.15 uur aanwezig (inlopen) / 13.00 uur start Telt mee voor de Zeeuwse Crosscompetitie
ZON 18 februari 2018 Jarocross Kapelle Cross Geen begeleiding, evt. zelf inschrijven  
ZAT 03 maart 2018 Kustcross Vlissingen Cross 12.15 uur aanwezig (inlopen) / 13.00 uur start Laatste wedstrijd Zeeuwse Crosscompetitie
ZAT 24 maart 2018 Onderlinge oefenwedstrijd Goes Sprint / Ver / Kogel / 1000m 12.15 uur aanwezig (inlopen) / 13.00 uur begin Opening van het baanseizoen
ZAT 7 april 2018 Oosterscheldeloop Goes Wegwedstrijd (2km) Geen begeleiding, evt, zelf inschrijven Start bij Omnium
ZAT 14 april 2018 Pupillenwedstrijd Vlissingen Sprint / Ver / Kogel / 1000m Inschrijven via Atletiek.nu Atletiekbaan Vrijenburg, Vlissingen
ZAT 1 mei 2018 Borremansmeeting Duffel (B) Sprint / Ver / 1000m / Estafette Meer info volgt Bij voldoende deelname gaan we met de bus
ZAT 12 mei 2018 ZK Pupillen Terneuzen Sprint / Ver / Hoog / Kogel / 1000m 9.15 Vertrek bij AV'56 Inschrijven bij Cees-Jan (mail of app)
ZAT 19 mei 2018 Athletics Champs Oostburg Diverse AC onderdelen 09.30 uur aanwezig / 10.00 uur start Vervoer in overleg (info volgt via WhatsApp)
ZAT 2 juni 2018 Pupillenwedstrijd Goes Sprint / Ver / Kogel / 1000m 12.15 aanwezig (inlopen) 13.00u start Inschrijven bij Cees-Jan
ZAT 9 juni 2018 Athletics Champs Zierikzee Diverse AC onderdelen 09.30 uur aanwezig / 10.00 uur start / 13.00u einde Vervoer in overleg (info volgt via WhatsApp)
ZAT 9 juni 2018 Praktijkexamen Cees-Jan Goes Sprint 14.30 uur (14.00 uur aanwezig) Na afloop een lekkere traktatie!
ZAT 16 juni 2018 Regio Ontmooeting Gouda Diverse AC onderdelen Meer info volgt Deelname op uitnodiging
ZAT 30 juni 2018 Athletics Champs Middelharnis Diverse AC onderdelen 09.30 uur aanwezig / 10.00 uur start / 13.00u einde Vervoer in overleg (info volgt via WhatsApp)
ZAT 8 september 2018 Athletics Champs Hulst Diverse AC onderdelen 09.30 uur aanwezig / 10.00 uur start / 13.00u einde Vervoer in overleg (info volgt via WhatsApp)
ZAT 15 september 2018 Athletics Champs Vlissingen Diverse AC onderdelen 09.30 uur aanwezig / 10.00 uur start / 13.00u einde Vervoer in overleg (info volgt via WhatsApp)
ZAT 29 september 2018 Clubkampioenschappen Goes Sprint / Ver / Kogel / 1000m 12.00 uur aanwezig (inlopen) - 12.30 uur start Inschrijving via Cees-Jan
button terug naar top
test